Логотип компанії FRIOS - провідний виробник холодильного обладнання

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

1. Ця Політика конфіденційності (надалі – «Політика») є невід’ємною частиною Угоди про надання послуг (надалі – «угода») і діє разом із нею. Терміни і поняття, що використовуються в цій Політиці, аналогічні термінам і поняттям, що використовуються в угоді.

2. Ця Політика визначає порядок опрацювання Конфіденційної інформації Компанією Frios (надалі – «Компанія») та поширюється на всіх Користувачів Сайту.

3. Компанія здійснює обробку Конфіденційної інформації в межах і в порядку, визначених цією Політикою, Законом України «Про захист персональних даних», а також іншими законодавчими актами України.

4. Використовуючи Сайт Frios.ua, Користувач погоджується із цією Політикою та надає свою однозначну згоду на збирання, накопичення, зберігання, опрацювання, видалення Конфіденційної інформації включно зі своїми персональними даними, що є обов’язковою умовою для користування Сайтом. У разі, якщо Користувач не погоджується з умовами Політики, він зобов’язаний припинити користування Сайтом.

5. Конфіденційною інформацією у контексті цієї Політики є будь-яка інформація про Користувача (включно із персональними даними), яку Компанія отримує безпосередньо від Користувача та/або у зв’язку із використанням Користувачем Сайту (надалі – «Конфіденційна інформація»).

6. Опрацювання Конфіденційної інформації – це будь-яка дія або сукупність дій, що здійснюються Компанією по роботі з Конфіденційною інформацією.

7. Компанія здійснює опрацювання такої Конфіденційної інформації:

7.1. Дані, що Користувач надає Компанії самостійно, коли використовує Сайт.

7.2. Дані, які Компанія отримує зі зверненням Користувачів (звернення про надання консультації, технічної підтримки, прорахунку обладнання, звявку на завантаження матеріалів, звернення зі скаргами, надання відгуків, оцінок роботи Компанії тощо).

7.3. Інформація, що генерується під час користування Сайтом (інформація про місцезнаходження, інформація про використання Сайту (дата і час використання тощо). Опрацювання даної інформації важливе для належної роботи Сайту та більш ефективної співпраці з Користувачем.

7.4. Інформація про пристрій Користувача, з якого здійснюється користування Сайтом.

8. Компанія опрацювує Конфіденційну інформацію в межах чинного законодавства України.

9. Користувач при опрацюванні його персональних даних, має право:

 • знати про мету та джерело збирання, місцезнаходження своїх персональних даних;
 • отримувати у повній мірі інформацію про умови надання доступу до своїх персональних даних, зокрема як оборобляються ці дані, та куди передаються;
 • на вільний доступ до своїх персональних даних за потребою;
 • аргументовано заперечувати опрацьовувати Компанією свої персональні дані;
 • захищати свої персональні дані від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи шкодять честі, гідності та діловій репутації фізичної особи;
 • звертатись до органів державнох влади зі скаргою щодо незаконного опрацювання своїх персональних даних та застосовувати засоби правового захисту, якщо порушено законодавство про захист персональних даних;
 • в будь-який час відкликати згоду на обробку персональних даних, у такому випадку опрацювання персональних даних до моменту відкликання вважається правомірним.

10.Компанія використовує різні інструменти захисту Конфіденційної інформації від несанкціонованого доступу чи розголошення, зокрема, але не виключно:

 • призначає відповідальних осіб за організацію опрацювання Конфіденційної інформації;
 • забезпечує зберігання носіїв Конфіденційної інформації;
 • встановлює правила доступу до Конфіденційної інформації;
 • використовує засоби захисту Конфіденційної інформації, необхідні для попередження несанкціонованого доступу до Конфіденційної інформації;
 • забезпечує виявлення фактів несанкціонованого доступу до Конфіденційної інформації та вжиття відповідних заходів.

Водночас Компанія не надає та не може надавати жодних гарантій і не несе відповідальності за дії третіх осіб, які здійснили незаконний доступ до Конфіденційної інформації.

11. Користувач визнає, що у разі недбалого ставлення Користувача до безпеки та захисту його персональних даних та даних авторизації треті особи можуть отримувати несанкціонований доступ до особистого профілю Користувача, його персональних та інших даних Користувача. Компанія не несе відповідальності за збитки, завдані таким доступом.

12. Компанія не несе відповідальності у разі, якщо доступ до Конфіденційної інформації Користувача та/або його особистого профілю було отримано третіми особами внаслідок введення Користувача в оману або в інший злочинний спосіб.

13. Компанія залишає за собою право використовувати Конфіденційну інформацію, зокрема, надавати її третім особам без повідомлення про це Користувача у разі:

 • розслідування порушень законодавства та (або) будь-яких порушень правил користування Сервісом, шляхом передачі правоохоронним органам на законну вимогу останніх щодо передачі таких даних;
 • вирішення конфліктів і судових спорів на підставі отриманого обґрунтованого запиту;
 • боротьби із шахрайством;
 • захисту прав, власності або безпеки Компанії, інших Користувачів.

14. Компанія може надавати Конфіденційну інформацію Користувачів без їх повідомлення про це на запит компетентних органів, наданий у порядку, визначеному чинним законодавством України.

15. Компанія залишає за собою право надавати Конфіденційну інформацію без повідомлення про це Користувачів афілійованим особам Компанії та іншим довіреним третім особам, які мають відповідні повноваження, зокрема, але не виключно, на підставі довіреності, для опрацювання такої Конфіденційної інформації від імені Компанії. Таке опрацювання здійснюється відповідно до інструкцій Компанії та цієї Політики. Погоджуючись із умовами цієї Політики, Користувач надає свою згоду на опрацювання Конфіденційної інформації третіми особами на умовах, передбачених цим пунктом.

16. Компанія залишає за собою право зберігати Конфіденційну інформацію Користувача до моменту отримання відповідного запиту щодо її видалення.

17. Видалення Конфіденційної інформації на вимогу Користувача, автоматично передбачає припинення договору про надання послуг і перебачає негайне припинення користувачем використовувати Сайт. У разі, якщо Користувач продовжує використовувати Сайт, його вимога на видалення Конфіденційної інформації втрачає дійсність.

18. Користувач погоджується, що у разі переходу за посиланнями, розміщеними на Сайті, вони можуть бути направлені на сайти, додатки, сервіси третіх осіб, де Конфіденційна інформація не контролюється Компанією. В цьому разі Компанія не несе відповідальності щодо опрацювання персональної інфрмації третіми особами.

19. Компанія має право надсилати Користувачеві інформаційні повідомлення та будь-яку іншу інформацію щодо функціонування Сайту, новини, зміни в роботі Компанії тощо. Інформування здійснюється шляхом e-mail розсилки.

20. Відносини Користувачів та Компанії щодо застосування Політики регулюються чинним законодавством України, зокрема Законом України «Про захист персональних даних» та іншими міжнародними нормативно-правовими актами, ратифікованими Верховною Радою України.

21. Компанія залишає за собою право в будь-який час оновити дану Політику без необхідності попереднього повідомлення Користувача. Нова редакція Політики набирає чинності з моменту її розміщення на Сайті. Користувач зобов’язаний сам стежити за всіма змінами Політики. У разі незгоди Користувача зі змінами він зобов’язаний негайно припинити користування Сайтом. Продовження користування Сайтом буде означати автоматичну згоду користувача зі всіма змінами Політики.

22. Із запитаннями, пропозиціями та скаргами щодо роботи з  Конфіденційною інформацією Компанією можна звернутися, надіславши лист на e-mail: admin@frios.ua.

Редакція Політики конфіденційності станом на 21.11.2022 р.